Deze website gebruikt profilerings-cookies van derden, om advertenties die overeenkomen met uw voorkeuren weer te geven. Wilt u meer informatie hieromtrent of wil u het gebruik van Cookies voorkomen, klik dan aub hier. Klik op een ander item van deze webpagina en NIET op de link hierboven. Zo gaat u nl. automatisch akkoord met het gebruik van Cookies.
OK

Gegevensbescherming

Mededeling met betrekkening tot art.13 uit het wetgevend decreet nr. 196/03

Paula Wiesinger
Apartments & Suites

Hotel Steger - Dellai GmbH
Saltriastr. 6
I-39040 Seis am Schlern
Tel. +39 0471 1880255
E-Mail: info@lapaula.info
Internet: www.lapaula.info

Geachte mevrouwen en heren,                                                                   hierbij informeren we u dat Hotel Steger - Dellai GmbH, met zetel in I-39040 Kastelruth/Seis (BZ), Saltriastr. 6 de van u bekomen persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden gebruikt :                                                                                                                                                                                                het versturen van publiciteits e-mails en omzendbrieven, voor het vervullen van wettelijke verplichtingen, verplichtingen die voortvloeien uit verordeningen, communautaire normen zoals civiele en fiscale wetgeving, het naleven van contractuele verplichtingen aan de belanghebbenden, bescherming van de vorderingen en het beheer van de verplichtingen.                                                                                                                                                                      In het kader van de wettelijke bepalingen garandeert Hotel Steger - Dellai GmbH dat de verwerking van persoonsgegevens, waarbij rekening wordt gehouden met de fundamentele rechten, vrijheden en waardigheid van de betrokkene, met name op vertrouwelijkheid, de persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens, plaatsvindt.                                                                                                                                                                                                Uw persoonlijke gegevens zullen om voorvermelde redenen, indien nodig, worden doorgestuurd naar volgende personen of instellingen :                                        - aan de overheidsdiensten en autoriteiten, als dit wordt voorgeschreven              - aan kredietinstellingen met wie ons bedrijf zakenrelaties, voor het beheer van vorderingen, schulden en financiële tussenkomsten, onderhoudt                          - aan alle natuurlijke- en/of juridische-, overheids- en privépersonen (juridisch, administratief en belastingsdiensten, rechtbanken, Kamers van Koophandel...) wanneer het doorsturen noodzakelijk of raadzaam blijkt, met betrekking tot het uitoefenen van onze activiteiten, zoals bovenvermelde wijze en met de bijhorende doelstellingen                                                                                                                                                                                                                          De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Mr Steiner Bruno.                                                                                                                                        De verwerking van gegevens kan worden uitgevoerd met of zonder hulp van electronische, doch automatische middelen en omvat alle in art. 4, cijfer 1, letter a), van het wetsbesluit nr 196 van 30 Juni 2003 vermelde bewerkingen, die nodig zijn voor de verwerking van relevante gegevens.                                                                                                                                                                        De betrokken persoon kan ten allen tijde zijn rechten tegenover Hotel Steger-Dellai GmbH, overeenkomstig art. 7 van het wettelijk decreet 196/2003, doen gelden, zoals die hier worden weergegeven :                                                                                                                                                                              Wettelijk decreet nr. 196/2003, art. 7 - recht op toegang tot persoonsgegevens en andere                                                                                                                                                                                                  1. De betrokken persoon heeft het recht te vernemen of er gegevens beschikbaar zijn, ook wanneer deze nog niet zijn opgeslagen. Hij/zij heeft verder het recht, dat deze gegevens in een begrijpelijke vorm worden overgemaakt.                                                                                                                                                      2. De betrokken persoon heeft het recht om informatie te verkrijgen betreffende  a) de oorsprong van de persoonsgegevens ;                                                      b) de doeleinden en methoden van verwerking ;                                                  c) het toegepaste systeem, wanneer gegevens electronisch worden verwerkt ;    d) de belangrijkste gegevens voor de identificatie van de eigenaar, de verantwoordelijke en volgens art. 5 punt 2 aangewezen vertegenwoordiger ;        e) de personen of categorieën van personen die de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld of de op het grondgebied aangeduide vertegenwoordiger als verantwoordelijke of wanneer de administratie hiervan op de hoogte wil worden gebracht                                                                                                                                                                                                                                  3. De betrokken persoon heeft het recht,                                                            a) het bijwerken, de wijziging of bij eventuele interesse, de aanvulling van gegevens te eisen                                                                                            b) te eisen dat illegaal verwerkte gegevens worden verwijderd, anoniem worden gemaakt of geblokkeerd. Dit geldt ook voor gegevens waarvan het bewaren voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of later worden verwerkt, niet nodig is;  c) een bevestiging te bekomen, dat de onder letters a) en b) aangegeven initiatieven, ook wat hun inhoud betreft, aan diegenen wordt meegedeeld die de gegevens overgemaakt of bij wie ze worden verspreid, voor zover dit niet onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen in verhouding tot het beschermde recht buitenproportioneel groot zou zijn.                                                                                                                                                                                      4. De betrokken persoon heeft het recht, volledig of deels                                  a) de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens om legitieme redenen te weerleggen, ook wanneer deze gegevens het doel van het verzamelen ervan rechtvaardigt ;                                                                                                b) de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreft, te weerleggen, wanneer de verwerking ervan het versturen van reclamemateriaal, directe verkoop, markt- of adviesonderzoek of handelsinformatie tot doel heeft.                                                                                                                                      De rechten kunnen, overeenkomstig art. 7 van het wetsbesluit, vanwege de betrokken persoon of van een door hem aangestelde persoon, dmv aanvraag bij de verantwoordelijke persoon, Mr Steiner Bruno, worden geclaimd.                                                                                                                                        Google Analytics – etracker                                                                                                                                                                                                      Deze website gebruikt Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. ("Google") en/of etracker, een Webanalysedienst van etracker GmbH ("etracker"). Deze programma's gebruiken zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website via u mogelijk maakt. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt aan een server van Google en/of etracker overgedragen en daar opgeslagen. Google en/of etracker zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten betreffende de website-activiteiten voor de websitegebruikers op te stellen en om verdere met de websiteactiviteit en internetgebruik gerelateerde dienstverleningen te verstrekken. Verder zal Google en/of etracker deze informatie doorgeven aan derden in zoverre dit bij wet is bepaald of voor zover deze gegevens door derden in opdracht van Google en/of etracker worden verwerkt. Google en/of etracker zullen in geen geval uw IP-adressen met andere gegevens van Google en/of etracker in verbinding brengen. U kunt de installatie van cookies verhinderen door de aanpassing van uw browser sofware ; we wijzen er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google en/of etracker op de eerder beschreven wijze.                                                                                                                                                                                                          Facebook social plugins                                                                                                                                                                                                        Deze website gebruikt social plugins van het sociale netwerk facebook.com (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). U erkent de plugin aan het Facebook-logo of de zin "Facebook Social Plugin". Volgende functies worden door deze plugin uitgevoerd :                                                                                                                                                                                        - Uw browser maakt een directe verbinding met de server van Facebook                - De plugin-inhoud wordt direct van Facebook aan uw browser overgemaakt en automatisch in de plugin bijgehouden                                                                  - Facebook ontvangt de informatie dat u deze website heeft bezocht en wanneer u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek aan deze website aan hun Facebook-account toewijzen.                                                                            - Interacties van u met de plugin worden vanuit uw browser rechtstreeks aan Facebook overgemaakt en daar opgeslagen.                                                                                                                                                                              Over het doel, de reikwijdte en de verwerking van uw gegevens, evenals uw rechten, verwijzen we naar deprivacy van Facebook. Standaard is de "Facebook Sociale Plugin" op deze webpagina uitgeschakeld. Om de "Facebook Sociale Plugin" te activeren en gebruiken, klikt u eenmaal op de F-knop of de activeringsknop.   

Google + 1 knop

Deze website gebruikt de "Google +1 knop", een website-plugin van het sociaal netwerk Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). De knop is op de belettering "+1" of de woorden "Google +1" zichtbaar.                                                                                                        Volgende functies worden door deze plugin uitgevoerd :                                                                                                                                                              - Uw browser maakt een directe verbinding met de servers van Google                                                                                                                                        - De plugin wordt direkt door Google in de website geladen                                                                   

Diese Webseite verwendet die "Google +1-Schaltfläche", ein Webseiten-Plugin des sozialen Netzwerkes Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Die Schaltfläche ist an dem Schriftzug "+1" oder dem Zusatz "Google +1" erkennbar.
Folgende Funktionen werden durch dieses Plugin ausgeführt:

- Ihr Browser baut eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf

- Das Plugin wird direkt von Google in die Webseite geladen

- Unter Umständen werden Daten wie Zeitpunkt des Webseitenaufrufs, Ihre IP-Adresse und weitere persönliche Daten übertragen

- Interaktionen Ihrerseits mit dem Plugin werden von Ihrem Browser direkt an Google weitergeleitet und dort abgespeichert
Über den Zweck, Umfang und Verarbeitung Ihrer Daten sowie Ihre Rechte diesbezüglich informieren Sie sich bitte unter den Datenschutzhinweisen von Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Standardmäßig ist auf dieser Webseite die „Google +1-Schaltfläche“ deaktiviert und es werden somit keine Daten übermittelt. Um die "Google +1-Schaltfläche" zu aktivieren und zu verwenden, klicken Sie einmalig auf die "+1-Schaltfläche" oder auf den Aktivierungsbutton. Mit der Aktivierung des Button werden auch ihre Daten an Google übermittelt.

Übersicht der verwendeten Cookies:

Technische Cookies:

Name Herkunft Laufzeit Beschreibung
_ga Google 2 Jahre Dieses Cookie wird von Google Analytics zur Unterscheidung der verschiedenen Besucher der Webseite verwendet.
_gat_UA-**** Google 10 Minuten Dieses Cookie ist eine Variation des _gat Cookies und wird zur Limitierung der Menge an übermittelten Daten an Google verwendet.
PHPSESSID Brandnamic Sitzung Dieses Cookie dient der Unterscheidung von Nutzern und aller damit zusammenhängenden Funktionen.
t3pcok Brandnamic 100 Tage Wird dazu verwendet die Entscheidung zur Cookiedirektive des Users zu speichern.
t3pentry, t3pref, t3psob Brandnamic Session Speichert den Referrer von dem aus der Besucher auf die Seite gelangt ist.

Profilierungscookies:

Name Herkunft Laufzeit Beschreibung
NID Google 6 Monate Google verwendet Cookies wie das PREF-, NID- oder SID-Cookie, um Anzeigen in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Mithilfe von Cookies erfasst Google zum Beispiel Ihre neuesten Suchanfragen, Ihre bisherigen Interaktionen mit den Anzeigen eines Werbetreibenden oder den Suchergebnissen und Ihre Besuche auf der Website eines Werbetreibenden. Auf diese Weise erhalten Sie individuell zugeschnittene Werbung auf Google.

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist: Paula Wiesinger Apartments & Suites Saltriastr. 6 I-39040 Seis am Schlern Tel. +39 0471 1880255 E-Mail: info@lapaula.info Internet: www.lapaula.info Hotel Steger - Dellai GmbH Eintragsnummer Handelskammer: 01714320213 REA Nr. BZ-158993 MwSt.-Nr.: IT01714320213   Steuernummer: 01714320213 Gesellschaftskapital: 884.000,00 € I.V. € V.E. Inhaltlich verantwortlich gemäß § 6 MDStV: Hotel Steger - Dellai GmbH

Hike & Bike

08.04.18 - 04.11.18

710

Hiking week with Reinhold Messner

02.06.18 - 10.06.18

729

Short Stay Special

07.01.18 - 04.11.18

199

Half Marathon – Short stay

27.06.18 - 01.07.18

475

Half Marathon - Running Week

24.06.18 - 01.07.18

799

Authentic Törggelen

27.09.18 - 04.11.18

349

Yoga Retreat in Siusi allo Sciliar

26.10.18 - 28.10.18

299

From plant to plate

02.06.18 - 02.07.18

699

Golf Special

01.04.18 - 04.11.18

259

Hotel Beoordeling

Weer

23.05.2018
max 25°C | min 20°C
Cloudy
24.05.2018
max 28°C | min 22°C
Cloudy
25.05.2018
max 29°C | min 22°C
Cloudy
La PaulaSeiser Alm